Rondemelding

Alle ronden zijn gespeeld.

Regels

Ieder spel heeft regels. Lees ze even door, zodat je weet waar je staat.


1. De redactie behoudt zich het recht voor de spelregels op elk moment tijdens het spel aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen worden bekend gemaakt via de managerberichten op de homepage van de Voetbalmanager en via FOK!sport.

2. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij het spel niet kan worden voortgezet dan kan de redactie besluiten het spel af te gelasten.


3. De FOK! Voetbalmanager zou in sommige landen kunnen worden aangemerkt als een kansspel, dat bij wet verboden is. FOK! heeft het recht om naar eigen inzicht deelnemers aan enig FOK!managerspel in enig land uit te sluiten van te winnen prijzen, als om welke reden dan ook blijkt dat het spel een mogelijke inbreuk zou maken op in dat land geldende wetgeving omtrent (kans-)spelen en gokken, of enig andere wetgeving, als FOK! hierover geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag.

4. De uitslagen in deze manager zullen met de uiterste zorgvuldigheid worden berekend. Correspondentie over de puntentelling is niet mogelijk, eventuele fouten kunnen wel gemeld worden op het FOK!forum in het speciale Voetbalmanager 2012/2013-topic of per PM naar FOKmanagers (zonder uitroepteken).

5. De redactie kan in voorkomende gevallen besluiten een deelnemer het recht tot deelname te ontzeggen. Een dergelijke beslissing wordt altijd onderbouwd in een e-mail.

6. Deelname door één persoon met meerdere accounts (klonen) is niet toegestaan. Prijzen worden alleen dan uitgereikt wanneer een deelnemer slechts met één account aan het spel meedoet.

7. Medewerkers aan deze manager zijn niet uitgesloten van deelname en zullen dan ook gewoon in de klassementen verschijnen. Echter, in voorkomende gevallen, zal een medewerker danwel ex-medewerker aan deze manager geen aanspraak kunnen maken op een gewonnen prijs. In die gevallen zal de eerstvolgende speler, mits geen (ex-)medewerker aan deze manager of crewlid, de prijs winnen.

8. Bij uitkering van de prijzen zal de redactie contact opnemen via het e-mailadres dat op dat moment door de gebruiker in zijn of haar FOK!forumprofiel is ingesteld. Zorg dus dat dit e-mailadres up-to-date is.

9. Vragen met betrekking tot dit spel kunnen worden gesteld op het FOK!forum in het speciale Voetbalmanager 2011/2012-topic of per PM naar FOKmanagers (zonder uitroepteken). Zij zullen door de redactie alleen worden beantwoord indien het antwoord zich niet in deze voorwaarden of de FAQ bevindt.

10. In situaties waarin de voorwaarden of spelregels niet duidelijk genoeg zijn beslist de redactie. Deze beslissingen zijn bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

11. Deelname aan het spel betekent akkoord zijn met bovenstaande voorwaarden.True FOK.NL  |  algemene voorwaarden
DANK, LICENTIE EN AUTEURSRECHT: VORMGEVING EN INHOUD © FOK INTERNET SITES 1999-2024 - GRAFISCH ONTWERP DOOR DANNY - KOFFIE EN GEZELLIGHEID DOOR YVONNE, KOEKJES MET LIEFDE GEBAKKEN DOOR KNORRETJE, TOMELOZE INZET DOOR ITEEJER, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DOOR JAYDEN EN ALICIA, DEVELOPMENT OVERZIEN ALS EEN BAAS DOOR BREULS. DE BRONCODE VAN FOK! IS GEHEEL BELANGELOOS BESCHIKBAAR GESTELD AAN, EN ONTWIKKELD VOOR FOK! DOOR BREULS, ZOEM, THE_TERMINATOR, ROONAAN, JUICYHIL, LIGHT, FAUX., FYAH, KNUT, RICKMANS, STEPHAN SCHMIDT, AIDAN LISTER, TOM BUSKENS, DVZ, HMAIL, HIGHLANDER EN DANNY (VERGETEN JE TE VERMELDEN? LAAT HET WETEN!), WAARVOOR DANK! - FOK! MAAKT ONDER MEER GEBRUIK VAN JQUERY, JQUERYUI, JWPLAYER, YUI, FANCYBOX, JGROWL, PHP, MYSQL, DBSIGHT, ANP, NOVUM, ZOOM.IN, PROSHOTS, FILMTOTAAL, WEERONLINE, KNMI, GAMEWALLPAPERS.COM, WEBADS, GOOGLEAP - HOSTING DOOR TRUE - FOK! BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS DIE FOK! MOGELIJK MAKEN EN ZICH GEHEEL BELANGELOOS INZETTEN VOOR DE TOFSTE SITE EN MEEST SOCIALE COMMUNITY VAN NEDERLAND - UITZONDERING OP VOORGAANDE ZIJN DELEN VAN DE BRONCODE DIE DOOR GLOWMOUSE VOOR FOK! ZIJN GESCHREVEN. GLOWMOUSE BEHOUDT INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DIE CODE EN DEZE CODE WORDT IN LICENTIE DOOR FOK! GEBRUIKT. - ZIE DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN - ZIJN WE JE VERGETEN? MAIL OF MELD HET EVEN IN FB!